Navigation über die Inhaltsbereiche dieser Seite

Der Hauptinhaltsbereich - hier finden Sie Artikel zum Thema Polski

Zapisy na miejsce opieki nad dziećmi w żłobku lub przedszkolu

Zapisy na rok przedszkolny 2019/2020: mogą być dokonywane w sposób ciągły do dnia 1 maja 2020 r.

Zapisy na rok przedszkolny 2020/2021: można składać od dnia 18 listopada 2019 r. Termin zapisów upływa 31 grudnia 2019 roku! Późniejsze zgłoszenia i wnioski o wprowadzenie zmian będą ponownie możliwe od dnia 15 marca 2020 r.

Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie,

za pośrednictwem internetowego portalu rejestracyjnego można zapisać dziecko centralnie we wszystkich* przedszkolach i żłobkach w Osnabrück. Ta ustrukturyzowana procedura daje zarówno Tobie, jak i placówkom opieki oraz administracji miejskiej większe bezpieczeństwo planowania. Zapisy do świetlic odbywają się w ramach procesu zapisów do szkół.

Procedura zapisów on-line nie ma na celu zastąpienia osobistej rozmowy. Aby dokonać właściwego wyboru, rodzice powinni przyjrzeć się placówkom na miejscu i wyrobić sobie osobiste zdanie - na przykład podczas dnia otwartego. Decyzja o wyborze jednego lub kilku odpowiednich ośrodków opieki dziennej może zostać podjęta w domu. Podobnie jak w poprzednich latach, ośrodki opieki dziennej mogą zaprosić rodziców na rozmowę. Kierownictwo placówki zawsze decyduje o ostatecznym przydziale miejsc.

Informacje ogólne:

 • Zapisy w ośrodkach opieki dziennej w Osnabrück* możliwe są tylko online.
 • Rok przedszkolny rozpoczyna się zawsze 1 sierpnia.
 • Miejsca w ośrodkach opieki dziennej w Osnabrück są dostępne tylko dla dzieci, które są zameldowane w pierwszym głównym miejscu zamieszkania w mieście Osnabrück. Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko przed przeprowadzką do miasta, proszę zaznaczyć planowaną przeprowadzkę, podając nowy adres na formularzu zgłoszeniowym.
 • Miejsca integracyjne w grupach żłobkowych nie mogą być filtrowane na liście ze względu na wymogi prawne. Jednakże, opieka integracyjna w żłobkach jest pożądana i świadczona na wniosek osoby uprawnionej do opieki w momencie zapisu. Z reguły każdy integracyjny ośrodek opieki dziennej z przynależnym żłobkiem oferuje również miejsce integracyjne w żłobku.
 • Godziny opieki w poszczególnych ośrodkach opieki dziennej znajdują się na liście ośrodków opieki dziennej. Specjalne godziny otwarcia zostaną ustalone, jeśli jest wystarczająca liczba zgłoszeń. Przed zapisem skorzystaj z możliwości poznania placówek opieki dziennej za pośrednictwem portalu internetowego danej placówki lub podczas rozmowy zgłoszeniowej.

Procedura:

 • Dzieci, którym nie zaoferowano jeszcze miejsca opieki w bieżącym roku przedszkolnym, muszą zostać w odpowiednim czasie ponownie zapisane na nadchodzący rok przedszkolny.
 • Możesz zapisać swoje dziecko w maksymalnie czterech przedszkolach. Jednak zapis będzie rozpatrywany tylko w jednej instytucji.
 • Możliwe jest umieszczenie na liście oczekujących w jednym przedszkolu - proszę wybrać tę opcję oddzielnie.
 • Jeśli chcesz zmienić swój wybór, zapisz ponownie swoje dziecko. W takim przypadku pierwszy zapis zostanie usunięty.
 • W okresie przydziału (od 1 stycznia do 15 marca) nie można składać wniosków o wprowadzenie zmian.
 • Jeżeli z powodu przeprowadzki zapis nie jest już możliwy, prosimy o zgłoszenie przeprowadzki na adres e-mail podany w wiadomości potwierdzającej - wówczas Twoje dane zostaną usunięte.
 • Po wysłaniu zapisu potwierdzenie odbioru zostanie przesłane pocztą elektroniczną. Wiadomość ta musi być przechowywana w placówce w celu dalszej korespondencji aż do momentu ostatecznego przyjęcia.
 • Miejsca będą przydzielane wyłącznie przez kierownictwo placówki zgodnie z odpowiednimi kryteriami przyjęcia.
 • Ze względu na podstawowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych niektóre pola formularza rejestracyjnego wypełnia się dobrowolnie. Zgodnie z odpowiednimi kryteriami przydziału, dane te są jednak wymagane dla przydziału miejsca.
 • Jeśli pierwszy wniosek o opiekę nie może zostać zrealizowany, wniosek o opiekę zostanie przekazany do następnej wybranej placówki.
 • Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, w którym przedszkolu znajduje się wniosek.
 • W przypadku podania nieprawidłowych informacji, placówka może w każdej chwili wypowiedzieć obiecane miejsce opieki.

Lista wszystkich ośrodków opieki dziennej w Osnabrück

Można tutaj zobaczyć, w jakich instytucjach dostępne są wolne miejsca na wybrany rok przedszkolny.

 • Zielona kropka oznacza placówki z wolnym miejscem, jeżeli miejsce to zostało zgłoszone przez odpowiedni ośrodek opieki dziennej.
 • Czerwona kropka oznacza placówki, które obecnie nie mają wolnego miejsca. W celu zapisu placówki te mogą jednak zostać wybrane, ponieważ np. przez przeprowadzki, itp. mogą zwolnić się jeszcze miejsca w krótkim czasie.

Rodzice, których dzieci zapisane na bieżący rok przedszkolny nie otrzymały jeszcze potwierdzenia miejsca, proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Rodziny i Dzieci w mieście Osnabrück, jeśli istnieje pilna potrzeba opieki nad dziećmi. Zespół Biura Obsługi Rodziny i Dziecka pomoże rodzicom w dalszym umieszczeniu dziecka.

*Kilka placówek opieki dziennej nad dziećmi nie uczestniczy w procedurze zapisów online w Osnabrück. Nie można ich wybrać z listy lub na mapie i należy się z nimi bezpośrednio skontaktować (korzystając z podanych danych kontaktowych).
Mapa wszystkich ośrodków opieki dziennej w Osnabrück: Mapa


www.osnabrueck.de

Datenschutz | Impressum | Urheberrechte © 1996-2020: Stadt Osnabrück | Tel: 0541 323-0

zum Seitenanfang mit der Seitenbereichsnavigation springen