Navigation über die Inhaltsbereiche dieser Seite

Der Hauptinhaltsbereich - hier finden Sie Artikel zum Thema български

Регистрация за място за отглеждане на деца в детска ясла или детска градина

Регистрации за детска градина за 2019/2020: могат да бъдат правени постоянно до 01. май 2020.

Заявления за детска градина за 2020/2021: могат да бъдат подавани от 18. ноември 2019.
Срокът за регистрация приключва на 31. декември 2019!
Късни регистрации и желания за промяна са възможни отново от 15. март 2020.

Многоуважаеми родители, многоуважаеми настойници,
през портала за онлайн регистрация можете да регистрирате Вашето дете централно във всички детски градини и детски ясли на Оснабрюк. Чрез тази структурирана процедура получавате както Вие, така и детските заведения и градското управление по-добра сигурност в планирането. Регистрации за занималните се извършват в рамките на регистрацията за училище.
Процедурата на онлайн регистрация не би трябвало да замени личния разговор. За правилния избор на детско заведение родителите трябва да разгледат заведението на място – например в ден на отворена врата – да добият лично впечатление. Тогава решението за едно или няколко детски заведение може да се вземе в къщи на спокойствие. Както и в предходните години детските заведения могат да поканят родителите на разговор. За окончателното даване на място решава винаги съответното ръководство на заведението.

Обща информация:

 • Регистрациите в дневните детски заведения* на Оснабрюк са възможни само онлайн.
 • Годината на детската градина започва винаги на 1. август.
 • Местата в дневните детски заведения на Оснабрюк са на разположение само за деца, които са регистрирани с първо основно местоживеене в областта на град Оснабрюк. Ако искате да регистрирате Вашето дете още преди преместването в областта на града, моля отбележете във формуляра за регистрация планираното преместване с новия адрес.

Интегративните места в детските ясли не са фултрируеми в списъка поради законови основи. Интегративната грижа в яслите обаче е желателна и се осъществява по искане на настойника при регистрацията.  Всяко интегративно работещо дневно детско заведение с прикрепена ясла по принцип също предлага интегративно място в яслата.
Времето за грижи за отделните дневни детски заведения може да се намери в обзорния списък на детските градини. Ще бъдат определени специални часове на отваряне при достатъчен брой регистрации. Преди да се регистрирате, използвайте възможността да се запознаете с дневните детски заведения чрез интернет портала на съответното заведение или с разговор за регистрация.

За процедурата:

 • Деца, които в текущата година на детската градина не получат място, трябва наново и своевременно да бъдат регистрирани за следващата година на детската градина.
 • Вие можете да регистрирате Вашето дете в до четири дневни детски заведения. Вашата регистрация ще бъде обаче обработена само в едно заведение.
 • Съществува възможност, да бъдете поставени при една детска градина в списъка на чакащите – моля изберете това отделно.
 • Ако желаете да промените Вашия избор, моля регистрирайте отново Вашето дете. Първата регистрация в този случай ще бъде изтрита.
 • По време на раздаването на места (01. януари до 15.март) вече не могат да бъдат направени каквито и да са желания за промяна.
 • Ако поради преместване регистрацията не може повече да бъде поддържана, съобщете моля на посочения в имейла за потвърждение имейл адрес Вашето преместване – Вашите данни тогава ще бъдат изтрити.
 • След изпращането на регистрацията се изпраща по имейл потвърждение за постъпване. Това съобщение трябва да бъде запазено за по-нататъшната писмена кореспонденция до окончателното приемане в заведение.
 • Даването на място се извършва само от ръководството на заведението според съответните критерии за приемане.
 • Въз основа на Регламента за защита на личните данни в регистрационния формуляр някой полета с въпроси трябва да се отговорят доброволно.
 • Ако първото желание за място в заведението не може да бъде изпълнено, запитването за място ще бъде изпратено на следващата избрана детска градина.
 • По имейла ще получите уведомление, в коя детска градина се намира запитването.
 • При погрешни данни може одобрено място за детска градина по всяко време да бъде прекратено от страна на носителя.

Обзорен списък на всички дневни детски заведения на Оснабрюк

Тук се обозначава в кои заведения за избраната година на детска градина има налични свободни места.

 • Със зелена точка са обозначени заведения със свободно място, веднага щом това място се съобщи от съответната детска градина.
 • Червена точка обозначава заведения, които актуално не държат свободно място. Тези детски градини въпреки това са избираеми, тъй като чрез премествания и.т.н. могат в кратък срок да се освободят места.

Родители, чиито регистрирани деца още не са получили съгласие за място, биват помолени, при спешна нужда от грижи да се регистрират в град Оснабрюк в бюрото за услуги за семейства и деца. Екипът за услуги за семейства и деца ще помогне на родителите при по-нататъшното посредничество.

* Някои малки дневни детски заведения не участват в процеса на онлайн регистрация на Оснабрюк.Те не могат да бъдат избрани в обзорния списък или картата и трябва Вие директно да се свържете с тях (чрез посочените данни за контакт).
Обзорна карта на всички дневни детски заведения на Оснабрюк: карта


www.osnabrueck.de

Datenschutz | Impressum | Urheberrechte © 1996-2020: Stadt Osnabrück | Tel: 0541 323-0

zum Seitenanfang mit der Seitenbereichsnavigation springen